AnderAdvies

“Jij vraagt door waar anderen ophouden.”

Stedenbouwkundige

Coaching

Zo maar drie voorbeelden uit de werkpraktijk van een stafadviseur en van leidinggevenden, vragen die aanleiding kunnen zijn voor individuele coaching:

  • “Als stafadviseur zeg ik gemakkelijk ‘ja’ tegen allerlei vragen uit de lijn. Ik maak de problemen van anderen tot de mijne. Ik weet wel dat ik een heldere opdracht moet verwerven en niet alle aapjes op mijn schouder moet nemen. Maar…..hoe doe ik dat?”
  • “Als directeur heb ik vraagtekens bij het functioneren van een van mijn managers. Als ik hem daarop aanspreek, wuift hij mijn bedenkingen op luchtige wijze weg. Het lukt mij maar niet om hem echt te bereiken. Ik durf niet te zeggen wat ik er echt van vind.”
  • “Als manager ben ik mijn medewerkers altijd drie stappen vooruit. Ik merk dat ik voor de troepen uitloop. De laatste tijd merk ik dat medewerkers mij proberen te ontlopen. In de wandelgangen uiten ze hun onvrede over mij. Hoe kan ik de verbinding herstellen?”

Persoonlijke, onbevooroordeelde aandacht en begeleiding


Door middel van coaching biedt AnderAdvies persoonlijke begeleiding bij de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de gecoachte.

Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van de gecoachte. Door reflectie op het functioneren leert deze de eigen wensen, ambities, vermogens en kwaliteiten te integreren in de werkpraktijk.

De persoonlijke en onbevooroordeelde aandacht van de coach bevordert dit leerproces. De coach loopt mee in en begeleidt de ontwikkeling van de gecoachte. Resultaten worden geboekt op basis van helder geformuleerde doelstellingen, een goede vertrouwensrelatie, spiegeling en confrontatie en gedegen kennis van gedragsverandering.

Resultaten zijn bijvoorbeeld een groter inzicht en zelfbewustzijn, een ruimer gedragsrepertoire en een groter zelflerend en probleemoplossend vermogen.

Coaching is maatwerk


Coaching is altijd maatwerk. De inhoud van een traject wordt bepaald door de individuele wensen en doelen van de gecoachte en van de formele opdrachtgever. We beginnen altijd met een kennismakings- en afstemmingsgesprek. Daarin bespreken we de doelstellingen, die in reële en concrete termen worden geformuleerd. Ook maken we afspraken over de precieze aanpak en werkwijze van de begeleiding.

Een coachingstraject bestaat uit een op maat vast te stellen reeks gesprekken van twee uur, in het begin met een tussenruimte van twee weken. Later in het traject wordt de tijdsruimte tussen bijeenkomsten meestal groter.

In de tijd tussen de gesprekken voert de gecoachte werkopdrachten uit, leest literatuur en houdt een logboek bij. In de gesprekken worden vaak instrumenten voor persoonlijke ontwikkeling ingezet, waarmee zowel het zelfbeeld als het spiegelbeeld van anderen uit de (werk)omgeving in kaart worden gebracht.

AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl