AnderAdvies

“Jouw zienswijze prikkelt mij om heel anders te kijken naar de toegevoegde waarde van het interne toezicht.”

Voorzitter raad van commissarissen

Collegiale consultatie (intervisie)

Collegiale consultatie of intervisie is een gestructureerde vorm van collegiale advisering en probleemoplossing. Een groep van vier tot acht collega’s ondersteunt elkaar bij het reflecteren op werkervaringen, het beantwoorden van werkvragen en het bespreken van werkproblemen.

Leren met collega’s


Het geven van feedback op elkaars gedrag in de werksituatie en het geven van advies aan elkaar staan centraal. Zo ondersteunen de collega’s elkaar om de werksituatie en het eigen functioneren daarin te verbeteren. Het gesprek kan zich dus ook richten op het persoonlijk functioneren, maar altijd in de context van de werkpraktijk.

Ondersteuning bij collegiale consultatie


AnderAdvies begeleidt organisaties bij het invoeren en vormgeven van collegiale consultatie. Na een introductiebijeenkomst worden een of meer consultatiegroepen gevormd. Ze komen eenmaal per vier weken gedurende twee uur bijeen.

Tijdens de eerste bijeenkomsten verzorgen we de begeleiding en de verslaglegging. In de begeleiding introduceren we verscheidene intervisiemethoden en ondersteunen de verschillende aspecten van het intervisieproces, zoals vragen stellen, ordenen en samenvatten, het geven van feedback op elkaars gedrag en de condities voor intervisie.

Na de invoeringsfase hebben deelnemers doorgaans voldoende kennis en vaardigheid verkregen om de intervisiebijeenkomsten op eigen kracht voort te zetten.

AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl