AnderAdvies

“Door jouw vragen en reacties kijk ik na dit gesprek al anders naar mijn situatie en mijn toekomstplannen.”

Gemeentesecretaris

Mediation

In mediation lossen de betrokken partijen samen hun geschil of conflict op. Een neutrale en onpartijdige procesbegeleider – de mediator – helpt partijen om weer met elkaar te communiceren.

Mediation: als partijen samen een geschil of conflict oplossen


De hernieuwde communicatie vormt de basis om zakelijke en persoonlijke belangen te benoemen, te bespreken en samen te kijken naar de toekomst in plaats van naar het verleden. De mediator ondersteunt dit gesprek, begeleidt de onderhandelingen en helpt partijen om hun eigen, gezamenlijke oplossing te vinden.

Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Alle betrokkenen moeten zich inspannen om het geschil via mediation op te lossen. Maar iedereen is vrij om de mediation op elk moment af te breken.

Mediation is vertrouwelijk. Zo kunnen partijen zich vrij voelen om tijdens de mediation te spreken over waar het hen werkelijk om gaat. Ze kunnen vrij nadenken over mogelijke uitkomsten, zonder dat de andere partij daarop een beroep kan doen wanneer de mediation mislukt. Alles wat tijdens de mediation wordt besproken en vastgelegd, blijft vertrouwelijk.

AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl