AnderAdvies

“Door jullie goede werk is een pijndossier opgelost. Nu kunnen we weer overleggen over de dingen die er toe doen.”

Procesbegeleider samenwerkingsverband

Procesbegeleiding

Het is vaak niet eenvoudig irritaties, verschillen van mening en conflicten in de eigen kring van een team, afdeling of organisatie oprecht en onbevangen te bespreken. Daarvoor zijn de betrokkenen zelf te veel deel van het vraagstuk.

Persoonlijke betrokkenheid, eigen overtuigingen en standpunten maken het dan vrijwel onmogelijk een vraagstuk open en eerlijk onder ogen te zien, laat staan op te lossen.

Onafhankelijke procesbegeleiding


In deze gevallen treedt AnderAdvies op als onafhankelijke procesbegeleider. We beleggen een of meer bijeenkomsten, waarin we alle betrokkenen uitnodigen om elkaar te vertellen wat er eigenlijk aan de hand is.

We luisteren scherp, stellen vragen en vragen door op de antwoorden. Ook vragen we de betrokkenen zich te verplaatsen in de positie en de belangen van de ander.

Zo ontstaan gedeelde beelden van een vraagstuk en een vertrouwensbasis om samen te werken aan oplossingen. Elke betrokkene maakt vervolgens duidelijk wat zijn bijdrage kan zijn aan het vinden van oplossingen en wat de verwachtingen zijn van de bijdragen van an-deren. We begeleiden de deelnemers bij het onderhandelen en het maken van afspraken en leggen deze resultaten vast.

AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl