AnderAdvies

“Jouw zienswijze prikkelt mij om heel anders te kijken naar de toegevoegde waarde van het interne toezicht.”

Voorzitter raad van commissarissen

Werkbijeenkomsten

Een werkbijeenkomst is een activiteit waarin de deelnemers veelal op een locatie buiten de eigen organisatie op afwisselende en diepgaande manieren met elkaar werken aan het resultaat dat zij willen boeken.

Afwisselend en diepgaand werken aan een vraagstuk of thema


Het beoogde resultaat kan uiteenlopend zijn: van afspraken over verdeling van verantwoordelijkheden, het diepgaand bespreken en verbeteren van de samenwerking tot een compleet ondernemingsplan.

Werkbijeenkomsten duren een tot twee en soms drie dagen. Vaak omvat een traject meer opeenvolgende werkbijeenkomsten. De activiteiten tijdens een werkbijeenkomst zijn afwisselend en veelzijdig.

Voorbeelden daarvan zijn: verkennen van een vraagstuk, discussie en standpuntbepaling over stellingen, associëren over een thema met behulp van beelden, in kleine groepen werken aan opdrachten, individueel of samen een presentatie geven en korte theoretische of methodische inleidingen.

Begeleiding van inhoud, samenwerking en groepsproces


AnderAdvies ondersteunt en begeleidt de deelnemers aan werkbijeenkomsten. In de voorbereiding maken we duidelijke afspraken over het beoogde resultaat en de gewenste werkwijzen.

We treden op als gespreksleider en hebben oog en oor voor zowel de inhoud als voor de samenwerking en het groepsproces. We leggen dwarsverbanden, vatten de resultaten samen en leggen de uitkomsten vast in een verslag.

AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl