AnderAdvies

“Jouw zienswijze prikkelt mij om heel anders te kijken naar de toegevoegde waarde van het interne toezicht.”

Voorzitter raad van commissarissen

Nieuwsbrieven 2017

AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl