AnderAdvies

“Jij weet het beste uit de mensen te halen.”

Medewerker gemeente

Nieuwsbrief november 2018

Omwille van de toekomst: bestuur en ledenraad in goede gesprekken bijeen

Wil jij in de komende tijd als onafhankelijk gespreksleider onze vergaderingen van ledenraad en bestuur voorzitten? Zodat we weer écht met elkaar in gesprek kunnen gaan over de toekomst van onze organisatie. En het onbevangen kunnen hebben over waar het over moet gaan. Zonder wantrouwen en positiespel. Lees meer

Op voor het plan: stuurgroep werkt aan evenwicht tussen inhoud en relatie

Wil jij als procesbegeleider van onze tweedaagse het evenwicht brengen tussen verkenning van de inhoud en relatievorming? Zodat we als partners kunnen gaan werken aan een kansrijk plan voor een nieuw museum in onze regio? Lees meer

De mens achter de collega: leden van een nieuw college van b en w maken intensief kennis met elkaar

Wil jij de kennismakingsdag van ons nieuwe college van b en w begeleiden? Niet alleen zijn er nieuwe wethouders benoemd die elkaar nog niet kennen, als college willen we ook werken voor de hele raad. We willen graag kennismaken met de mens achter de collega. En vooruitblikken op onze samenwerking. Lees meer

Brandende vragen: een raad van commissarissen houdt zijn zelfevaluatie

Wil jij als externe evaluator de zelfevaluatie van onze raad van commissarissen (rvc) begeleiden? We willen daarin naast de gebruikelijke invalshoeken in het bijzonder reflecteren op de boardroom dynamics. Daarmee bedoelen we de samenwerking, cultuur en mores binnen de rvc en de samenwerking met de bestuurder. Lees meer

AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl