AnderAdvies

“Jij weet het beste uit de mensen te halen.”

Medewerker gemeente
| 4 van 4 | Nieuwsbrief november 2018

Brandende vragen: een raad van commissarissen houdt zijn zelfevaluatie

Wil jij als externe evaluator de zelfevaluatie van onze raad van commissarissen (rvc) begeleiden? We willen daarin naast de gebruikelijke invalshoeken in het bijzonder reflecteren op de boardroom dynamics. Daarmee bedoelen we de samenwerking, cultuur en mores binnen de rvc en de samenwerking met de bestuurder.

Ter voorbereiding vroeg Frans Romkes de rvc-leden om een aantal praktijkvoorbeelden uit het afgelopen jaar in te brengen en daarbij steeds een brandende vraag te stellen. Met behulp daarvan ging het in de zelfevaluatiebijeenkomst over een keur aan onderwerpen. In het goede gesprek tekenden zich een rode draad af. Die ging over kritisch zijn op elkaar, de omgang met wat wél en niet wordt uitgesproken en van mening kunnen en mogen verschillen. Ook de positiebepaling ten opzichte van de bestuurder en de handelingsruimte van de raad met betrekking tot het functioneren van de organisatie kwamen diepgaand ter sprake.

Open en transparant in een goede sfeer praten over alles wat we op tafel leggen. Dat is heel waardevol en moeten we vaker doen. Dat was de gedeelde conclusie na afloop van de bijeenkomst.

Reageer op dit artikel

AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl