AnderAdvies

“Jij vraagt door waar anderen ophouden.”

Stedenbouwkundige
| 1 van 4 | Nieuwsbrief november 2018

Omwille van de toekomst: bestuur en ledenraad in goede gesprekken bijeen

Wil jij in de komende tijd als onafhankelijk gespreksleider onze vergaderingen van ledenraad en bestuur voorzitten? Zodat we weer écht met elkaar in gesprek kunnen gaan over de toekomst van onze organisatie. En het onbevangen kunnen hebben over waar het over moet gaan. Zonder wantrouwen en positiespel.

Deze vraag kreeg Frans Romkes van een grote landelijke vrijwilligersorganisatie, die ziet hoe haar omgeving razendsnel verandert. De vragen van mensen om hulp en ondersteuning nemen toe. Tegelijkertijd maken de veranderingen in de financiering van zorg het lastiger dan ooit om kostendekkend te blijven werken. En vormt de ingewikkelde organisatiestructuur steeds vaker een hindernis om zo slagvaardig te werken als nodig is. De toekomst staat op het spel. Daarom moet de organisatie wel investeren in haar toekomstbestendigheid.

Dat gaat nog niet zo gemakkelijk. De vrijwilligers (en beroepskrachten) voelen zich heel betrokken bij de organisatie en doen hun werk met hart en ziel. Daardoor worden ze gemakkelijk geraakt. Elk voorstel voor verandering roept emoties op. Blijft de organisatie wel doen waarvoor ze is opgericht, word ik wel gezien en gewaardeerd en houden we wel zeggenschap over ons werk? In zo’n situatie lopen de emoties soms erg hoog op. En wordt het vertrouwen in elkaar geraakt.

Een jaar lang zit Frans Romkes als onafhankelijk gespreksleider de vergaderingen voor. Onbevooroordeeld, met een frisse blik van buiten, ondersteunt hij het goede gesprek. Hij loodst de betrokkenen door hun besluitvormingsproces. Luisteren naar elkaar, uitstellen van je oordeel en je verplaatsen in de ander is de opgave die daarin zichtbaar wordt. Ook relativeringsvermogen en humor helpen daarbij, zoals Frans als gespreksleider laat zien.

Na een jaar is de lucht aardig geklaard en verschijnen nieuwe spelers op het speelveld. Tijd voor de nieuwe bestuursvoorzitter om zelf de voorzittershamer ter hand te nemen. En om door te gaan met respectvolle samenwerking omwille van de toekomst.

Reageer op dit artikel

AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl