AnderAdvies

“Door de vragen die je stelt, weet je te bereiken dat ik zelf de antwoorden geef op mijn eigen vragen.”

Manager woningcorporatie
| 2 van 4 | Nieuwsbrief november 2018

Op voor het plan: stuurgroep werkt aan evenwicht tussen inhoud en relatie

Wil jij als procesbegeleider van onze tweedaagse het evenwicht brengen tussen verkenning van de inhoud en relatievorming? Zodat we als partners kunnen gaan werken aan een kansrijk plan voor een nieuw museum in onze regio?

Deze vraag kreeg AnderAdvies van een stuurgroep die een plan maakt voor concept, gebouw en exploitatie van een nieuw museum. Samengesteld uit het museumbestuur, beleidsadviseurs en de verantwoordelijke wethouder.

Het project kent al een lange geschiedenis, waarin beelden over elkaar zijn ontstaan. Beelden over (vermeende) drijfveren, visies en belangen, die meestal niet hardop worden uitgesproken. Een andere hindernis zijn de verschillende talen die de betrokkenen spreken: die van het beleid en die van de verbeelding. “Zo komen we niet verder”, hebben ze samen vastgesteld.

Daarom begint Frans Romkes de tweedaagse met het stellen van vragen aan de deelnemers. Waarom zit je hier eigenlijk? Wat beweegt je om mee te doen? Wat wil je bereiken? Wat ga jij daaraan bijdragen? Door het daar over te hebben, verschuilen de stuurgroepleden zich niet langer achter de inhoud, papieren en presentaties. In plaats daarvan leren ze elkaar kennen, langzaamaan elkaars taal spreken en ontdekken ze waarin ze elkaar kunnen versterken. Zo groeit het wederzijds vertrouwen.

Op deze vertrouwensbasis verlopen de gesprekken over de ambities, het proces op weg naar het museum en een gezamenlijk voorstel aan de gemeenteraad een stuk gemakkelijker. Aan het einde van de tweedaagse is er duidelijkheid over doelen en proces, verantwoordelijkheden en taakverdeling. En zijn afspraken gemaakt over de voorbereiding van een raadsvoorstel. Enkele maanden later geeft de gemeenteraad het groene licht om het museum te realiseren.

Reageer op dit artikel

AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl