VrijdagAnders

“Bij VrijdagAnders vind ik voorbeelden van ongewone interventies.”

Programmamanager gemeente

Een eigenzinnig geluid

Het is 9 december 2011. Het is VrijdagAnders. In een zaal in Cultuur- en Congrescentrum Antropia klinkt het eigenzinnige geluid van Gerrit Breeman. Volkshuisvester te Arnhem. Twaalf directeuren, managers en stafmedewerkers uit de wereld van de woningcorporaties zijn naar Driebergen gekomen om te luisteren naar de verhalen van Gerrit Breeman. Om zich daardoor te laten inspireren en om met hem in gesprek te gaan.

Gerrit Breeman spreekt duidelijke taal. Bijna als vanzelfsprekend vat hij zijn verhalen steeds samen in aansprekende oneliners. Hij vertelt zich er gaandeweg van bewust te zijn geworden dat Volkshuisvesting Arnhem de dingen anders doet. Anders dan gebruikelijk. Wat zijn de sleutels voor het succes?

“In onze werkwijze staat de mens altijd centraal.” Openheid, schenken van vertrouwen en bieden van ruimte zijn daarbij de trefwoorden. Dat geldt voor het werken in de buitenwereld,  met bewoners en andere stakeholders, maar ook binnen de werkorganisatie. “We coachen medewerkers op plezier en zelfvertrouwen, dan komen de prestaties vanzelf.”

“Laten we eens kijken waarover we het eens zijn.” Deze basishouding in het werken met bewoners geeft energie, zegt Gerrit Breeman. Zijn corporatie sluit graag aan bij initiatieven van de bewoners zelf. Als de samenleving de wijk draagt, hoeven wij niets meer te doen. We kennen de buurten en de wijken en maken verbinding met wat daar speelt. Het is daarbij van belang ook inhoudelijk goed op de hoogte te zijn en de contexten te kennen. Het gaat om het vermogen te schakelen. Schakelen tussen de langere en de kortere termijn, tussen individu, buurt, wijk en stad en tussen rollen en dilemma’s: “Dat is als dansen door de dilemma’s, dansen in tijd en schaal.”

Begin nu eens bij leuk.” Vanuit deze gedachte stuurt Gerrit Breeman zijn organisatie aan en motiveert hij zijn medewerkers. Daarmee biedt hij ruimte. Ruimte om projecten op te zetten en uit te voeren, ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. “Ik heb iets waarvan ik denk dat jij het leuk vindt, maar ik weet niet of je er tijd voor hebt.” Na deze uitnodiging slaan medewerkers een nieuwe taak nooit af.

De dingen anders doen. Ruimte nemen en bieden voor het organisch ontwikkelen van wijken en organisatie. Dat is kort samengevat de inspiratie die de deelnemers vandaag opdoen voor hun werk. Met nieuwe inzichten kunnen zij morgen aan de slag in hun stad, buurt en organisatie.

VrijdagAnders is onderdeel van AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl