VrijdagAnders

“Nieuwe dingen: daar wil ik altijd bij zijn. Daarom kom ik naar VrijdagAnders.”

Acteur

Leidinggeven zonder zorgen!

vrijdag 30 januari 2009
Over omdenken en de kunst van het kantelen van problemen

Vrijdagochtend ging ik naar Utrecht, op weg naar de bijeenkomst van VrijdagAnders. Met een groep van negen directeuren, managers en ondernemers ging ik aan de slag met het thema leidinggeven zonder zorgen. Ik koos voor de insteek om vraagstukken uit hun werk anders te bekijken. Zodat ze kleiner worden, in plaats van groter.

Ter inspiratie en ter voorbereiding op de bijeenkomst las ik een week eerder in één ruk het boek Ja-maar…huh?! van Berthold Gunster. Een geweldig boek, waarin de auteur ons introduceert in het omdenken. Een denktechniek om problemen te transformeren in mogelijkheden. Een van de adviezen van Gunster is om je niet langer te verzetten tegen een probleem, maar het juist als een feit te accepteren. Nog sterker uitgedrukt: het feit vormt niet langer een probleem, maar is juist de bedoeling!

Ik ging dus naar Utrecht. Met de trein! En met deze reis begon deze ochtend mijn oefening in het omdenken. Ik moest de trein van 8.02 uur halen om op tijd in Utrecht te zijn. Maar natuurlijk, de treinen hadden weer eens vertraging…Om een lang verhaal kort te maken: op mijn gemak haalde ik de vertraagde trein van 7.47 uur, die om 7.55 uur vertrok: ik kwam bijna tien minuten eerder in Utrecht aan dan mijn bedoeling was. Omdenken, schoot het door mijn hoofd. De vertragingen van de NS zijn geen probleem, maar juist de bedoeling. De reiziger komt daardoor zelfs eerder aan op de gewenste bestemming.

Vrolijk geworden door mijn praktijkervaring met de kunst van het kantelen van problemen liep ik van station Utrecht Centraal naar mijn bestemming (Ruim, een goed geoutilleerde vergadersilo aan de vroegere veilinghaven, waar Marije van der Veen vormgeeft aan haar idealen van gulle gastvrijheid voor groepen). Op de Croeselaan viel mijn oog op een affiche met daarop een foto van een werkelijk prachtig kind met het syndroom van Down. “The upside van Down”, stond er met grote letters boven. De dag was nog maar jong, en hier was al het tweede praktijkvoorbeeld van omdenken.


Geïnspireerd vertelde ik de deelnemers aan VrijdagAnders van mijn praktijkervaringen met omdenken. Het werd een mooie bijeenkomst. Met diepgang, uitbundig lachen en scherpe inzichten. Dankzij de diversiteit van de deelnemers. Eén van hen bracht het als volgt onder woorden: “Ik beweeg mij altijd in de bankwereld en daar ontmoet ik ‘ons-soort-mensen’. Bij VrijdagAnders ontmoet ik een ‘ander-soort-mensen’.” En dankzij de kunst van het omdenken, het kantelen van problemen. Verscheidene deelnemers brachten praktijkervaringen uit hun werk ter bespreking en reflectie in. Met elkaar onderzochten we wat gebeurt als je deze ervaringen bekijkt vanuit het perspectief van het omdenken. Verschillende strategieën uit het boek van Berthold Gunster kwamen ter sprake. We ervoeren wat kan gebeuren als je een vraagstuk accepteert vanuit de gedachte dat het is zoals het is. Of wanneer je een ander opnieuw kunt zien, letterlijk re-specteert dus. Wat gebeurt er als je die anderen serieus neemt en geeft waarom ze vragen? Of, tot slot, als je de strategie van het verleiden inzet en onderzoekt waarnaar de ander verlangt, in plaats van slechts te geven wat jij te bieden hebt.

Zo werd deze ochtend een andere vrijdagochtend. Het was VrijdagAnders, in alle opzichten!


foto Eva Snoijink

VrijdagAnders is onderdeel van AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl