VrijdagAnders

“Bij VrijdagAnders ontmoet je een bonte verzameling mensen, die je normaal nooit zo tegenkomt.”

Programmamanager gemeente

Scènes van de werkvloer

“Sinds Babel hebben we nog niets geleerd.” Zo verwoordt één van de deelnemers zijn motivatie om deel te nemen aan deze bijeenkomst van VrijdagAnders. “Scènes van de werkvloer”. Dat is het thema dat tien mensen samenbrengt. Het gaat vandaag over twijfels en lastige vragen in het werk:

  • Hoe richt ik de medewerkers van mijn organisatie op de vragen uit de markt?
  • Hoe krijg ik rechtstreeks contact met mijn wethouder, niet gehinderd door allerlei management- en directielagen?
  • Hoe ga ik om met weerstanden tegen verandering in het backoffice?
  • Hoe krijg ik medewerkers in beweging?


Lastige vragen in het werk van de deelnemers. Vragen over goede samenwerking en slimme communicatie. Vragen om uit te diepen, op zoek naar antwoorden, verklaringen en onderliggende patronen. “Waarom doe ik zoals ik altijd doe?” Acteurs Joris Beulink licht in de kennismakingsronde alvast een tipje op van de sluier: “Eigenlijk willen we altijd gelijk hebben. Dat is een van onze aannames in communicatie en samenwerking.” Hij nodigt de deelnemers uit om vandaag anders te kijken: van dichtbij en van veraf, in zwart-wit en in kleur, vanuit de comedy en de tragedie. Om op die manier erachter te komen waarom de dingen gaan zoals ze gaan en om patronen op het spoor te komen.


Als opmaat kijken we naar een fragment uit de speelfilm Tussenstand van Mijke de Jong (2007). Een film over het onvermogen tot communiceren tussen twee ex-geliefden, die proberen het contact met elkaar en hun 17-jarige zoon te herstellen. De gesprekken tussen de twee worden alleen maar harder en heftiger en lopen stuk op frustraties uit het verleden en het onvermogen naar elkaar te luisteren.

“Patronen binden mensen”. Dat is één van de inzichten uit het filmfragment. Een ander inzicht is dat aan heel wat voorwaarden moet worden voldaan, wil succesvol communiceren mogelijk zijn. Voorwaarden op het vlak van houding en gedrag, zoals luisteren, samenvatten en doorvragen. Maar ook met betrekking tot de omgeving waarin en het tijdstip waarop gesprekken plaatsvinden.


Van de Scènes uit een huwelijk naar de Scènes van de werkvloer. Enkele deelnemers vertellen hun verhaal en stellen hun lastige werkvragen. Over klemzitten tussen managers en directieleden en over collega’s die afspraken niet nakomen, waardoor jij in een lastig parket komt. Joris Beulink geeft ze tegenspel op maat en precies dat duwtje wat ze nodig hebben. En dat levert waardevolle resultaten op. Inzichten bijvoorbeeld, over het belang van gevoelens en het accepteren ervan. Over het stellen van grenzen. En over het behouden van sturing over en verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag. Inzichten die helpen om de regie over het werk te houden of te hernemen. En die meteen kunnen worden toegepast in het werk. Elke dag opnieuw!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto’s: Beno Munneke

VrijdagAnders is onderdeel van AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl