VrijdagAnders

“Bij VrijdagAnders vind ik voorbeelden van ongewone interventies.”

Programmamanager gemeente

De kracht van een frisse blik

Hoe maak ik nieuwe ideeën los? En hoe kan ik anders leren denken? Deze vragen vormen vandaag het vertrekpunt voor VrijdagAnders. Onder het motto De kracht van een frisse blik gaat Marijke Krabbenbos aan de slag met de deelnemers. Vijftien mensen in een kring. Managers, directeuren en ondernemers. Uit uiteenlopende werelden: van gemeenten tot woningcorporaties en bedrijven. Met uiteenlopende expertise: van theater tot projectcommunicatie, van evenementenorganisatie tot citymarketing en van coaching tot studentenhuisvesting.


Sommige deelnemers herkennen in hun organisatie de ideakillers waarover Marijke vertelt. “Dat kan nooit”, “Dat kost te veel tijd” en “Dat is veel te duur”. Veelgehoorde uitspraken waarmee nieuwe ideeën van tafel worden geveegd. Dooddoeners die alle creativiteit in één keer verpletteren. Een ander vertelt dat hij in zijn organisatie welbewust begrippen zoals creativiteit en brainstorm vermijdt. Vragen zoals “Wat ging goed?” en “Wat kan beter?” werken wel. Voor weer een andere deelnemer is creatief denken juist zó vertrouwd, dat hij zoekt naar zijn “aan-uit-knop”.


In een aanstekelijke presentatie behandelt Marijke de spelregels en stappen van het brainstormen. En vat ze de kern van creatief denken samen in een eenvoudig schema. Juist tussen de originele ideeën die niet haalbaar lijken, zitten de parels. Als we die eens kunnen omzetten in haalbare ideeën! Dat kan, in antwoord op de vraag “How?” Op die manier levert een goede brainstorm heel veel werk op.


Je oordeel uitstellen, verbeeldingskracht gebruiken en anders waarnemen. Dat zijn basisvaardigheden om te brainstormen en om dat te leren. De deelnemers oefenen volop en verzinnen nieuwe toepassingen voor een viltstift. En passant bedenken ze twintig nieuwe gebruiksmogelijkheden voor een baksteen. En met fietskaassticks en de kaasfietsvakantie verbinden ze Goudse kaas en de fiets tot nieuwe, grensverleggende concepten.


Wat betekenen deze kennis en ervaringen voor het werk van elke dag? In antwoord op praktijkvragen van enkele deelnemers bedenken we met elkaar nieuwe ideeën en mogelijkheden.


Tot slot formuleert Marijke Krabbenbos enkele waardevolle inzichten:

  • Negeer eens een regel: door de kaders van een probleem los te laten, kun je ineens veel vrijer denken.
  • Creëer tijd om te brainstormen: houd twintig procent van je agenda leeg.
  • Voor creatieve processen geldt: Het is beter achteraf vergiffenis te vragen dan vooraf toestemming.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto’s: Beno Munneke

VrijdagAnders is onderdeel van AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl