AnderAdvies

“Jij vraagt door waar anderen ophouden.”

Stedenbouwkundige

Leiderschap

Van leiders in organisaties (leden van het managementteam en middenkader) wordt veel verwacht. Niet alleen moeten ze het beste uit mensen naar boven kunnen halen en op de hoogte zijn van wat gaande is in de omgeving van de organisatie. Ze moeten ook koers bepalen, beheersen en regelen.

Hoge en tegenstrijdige verwachtingen van managers en middenkader


Een leider dient – tot op zekere hoogte – al deze, soms tegenstrijdige, activiteiten en rollen te kunnen vervullen. Tegelijkertijd is dat voor één persoon bijna onmogelijk.

Ondersteuning en begeleiding


AnderAdvies begeleidt managers en middenkaderleden bij het leren omgaan met deze paradox van het leiderschap. Welke activiteiten van leiderschap stellen we in de komende tijd centraal? In welke verhouding zijn we mens-, organisatie-, omgevings- en resultaatgericht? Welke competenties hebben we nodig en over welke daarvan beschikt ieder van ons? En hoe ervaren onze medewerkers dat?

Resultaten zijn eenduidig omschreven competenties voor leiderschap en een zelf ontwikkeld plan en programma voor competentieontwikkeling op het gebied van leiderschap.

AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl