AnderAdvies

“Door je aanpak kwamen verrassende kanten van enkele collega’s naar voren.”

lid raad van toezicht

Ondernemingsstrategie en –beleid

Met zekere regelmaat bezinnen organisaties zich op hun toekomst. Hebben we nog bestaansrecht, voor welk resultaat lopen we warm, wie willen we zijn en hoe willen we dat bereiken? En hoe maken we de buitenwereld duidelijk waarvoor we staan?

Een duidelijk ondernemingsplan voor de toekomst van de organisatie


Organisaties willen een duidelijk plan voor hun toekomst. Een plan dat wordt gedragen en herkend door klanten, samenwerkingspartners en medewerkers. En dat eenvoudig kan worden vertaald in concrete voornemens en activiteiten.

Ondersteuning en begeleiding


AnderAdvies ondersteunt organisaties bij het opstellen van een ondernemingsplan of beleidsplan. Daarbij verkennen we trends en ontwikkelingen in de externe omgeving van de organisatie. Landelijke ontwikkelingen binnen en buiten de sector en ontwikkelingen in de nabije omgeving. Uit deze verkenningen leiden de deelnemers kansen en bedreigingen af.

De organisatie doet ook aan kritisch zelfonderzoek en inventariseert haar eigen kracht. Ook kan de organisatie zich laten spiegelen door haar stakeholders: klanten, samenwerkingspartners en medewerkers.

De confrontatie tussen kansen en bedreigingen, sterkten en zwakten geeft inzicht in wat de organisatie te doen staat. Resultaat is een ondernemings- of beleidsplan met duidelijke beleidsdoelstellingen en concrete beleidsvoornemens.

AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl