AnderAdvies

“Door jouw vragen en reacties kijk ik na dit gesprek al anders naar mijn situatie en mijn toekomstplannen.”

Gemeentesecretaris

Samenwerken aan veranderen

  • “Er gaat veel energie verloren door onderlinge wrijvingen in ons managementteam.”
  • “We moeten ons voorbereiden op schaalvergroting en andere manieren van werken.”
  • “In onze organisatie durft niemand collega’s aan te spreken op houding en gedrag.”

Zo maar wat voorbeelden van praktijkervaringen die aanleiding kunnen vormen voor samenwerken aan veranderen. Wat is hier precies aan de hand? Wie zijn erbij betrokken? Waar willen we samen naar toe? En hoe bereiken we dat?

Ondersteuning en begeleiding


AnderAdvies ondersteunt managers en medewerkers bij het beantwoorden van deze vragen. Door te vragen naar doelen en wensen, naar hindernissen op de weg naar resultaat en naar mogelijkheden om die doelen wel te realiseren. En vooral door de betrokkenen met elkaar in gesprek te brengen over de bijdragen die ieder kan leveren en de ondersteuning die daarbij nodig is.

Samen formuleren ze en oefenen ze met de gewenste houding en het gewenste gedrag voor de toekomst. Resultaten zijn plannen en programma’s voor team-, afdelings- en organisatieontwikkeling. Die leiden tot nieuwe structuren en werkwijzen en nieuwe omgangsvormen en gedrag.

AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl