AnderAdvies

“Jij bent van grote betekenis voor onze organisatie.”

Directeur-bestuurder woningcorporatie

Veelzijdige vragen en opdrachten

AnderAdvies werkt aan veelzijdige opdrachten, afhankelijk van de doelen en wensen van onze opdrachtgevers. We geven bijvoorbeeld begeleiding en ondersteuning bij het:

 • Toerusten van organisatie en medewerkers voor gemeentelijke herindeling en fusie.
 • Bepalen van positie en rollen door en verbeteren van de samenwerking tussen raad van commissarissen en directeur-bestuurder.
 • Ontwikkelen van een ondernemingsplan of beleidsplan om een slagvaardige organisatie te zijn voor klant en samenleving.
 • Ontwikkelen van sleutelcompetenties voor succesvol functioneren door management en medewerkers.
 • Bespreekbaar maken en oplossen van conflicten in de samenwerking tussen leden van een (management)team of tussen afdelingsmanager en medewerkers.
 • Profileren van een bedrijfsbureau van een woningcorporatie als interne dienstverlener en ondersteuner van alle afdelingen en medewerkers.
 • Evalueren van de resultaten van een project en samenwerking binnen een projectteam.
 • Ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten en competenties die nodig zijn om de functie in de organisatie te vervullen.
 • Veranderen van de structuur van een woningcorporatie in het raad van toezicht-model.
 • Ontwikkelen van managers en middenkader tot leidinggevenden die volgbaar, herkenbaar en zichtbaar zijn.
 • Aangaan van de dialoog met de stakeholders (klanten, samenwerkingspartners) van een maatschappelijke onderneming.

Meer weten?


Wilt u meer weten over wat AnderAdvies voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Frans Romkes, 06 51964842.

AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl