AnderAdvies

“Jij vraagt door waar anderen ophouden. Zo durfden wij ons afdelingshoofd écht aan te spreken.”

Beleidsmedewerker gemeente

Archief september 2016

AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl