AnderAdvies

“Door de vragen die je stelt, weet je te bereiken dat ik zelf de antwoorden geef op mijn eigen vragen.”

Manager woningcorporatie

Even stilstaan

04-11-2010 — Kort begeleidde ik een studiedag van een team. Samen verantwoordelijk om dwars door hun gemeentelijke organisatie de speerpunten van stadsprogramma’s op de agenda te zetten. Op weg naar een aantrekkelijke, zorgzame stad, waarin het goed wonen en werken is. Een team van enthousiaste professionals. Stuk voor stuk bezield, zeer ervaren en met opvallende expertise in hun vak. Professionals die worden gedreven door ambities en door de dynamiek van hun werk. Dagelijks schakelend tussen de zienswijzen van bewoners, het bestuur, externe samenwerkingspartners en de ambtelijke organisatie. Tussen abstract en concreet, tussen groot en klein. Geselecteerd voor dit werk omdat ze van wanten en aanpakken weten.

En juist dit team heeft de opdracht haar manier van werken om te draaien. Minder zelf doen en er juist voor zorgen dat anderen anders gaan werken: dat is de opgave. In gesprek gaan met bewoners, organisaties en ondernemers om te luisteren naar wat hen beweegt en wat hun wensen zijn. Open staan voor ideeën en initiatieven van anderen en de creativiteit en kennis van de stad benutten. Hoe doe je dat? Hoe maak je even pas op de plaats in een wirwar van taken, afspraken, prioriteiten en urgenties? Dat was de rode draad van de studiedag.

’s Middags stond een gesprek met vertegenwoordigers van de buitenwereld op het programma. De directeur-bestuurder, de controller en een projectleider van een woningcorporatie vertelden hoe zij aankeken tegen de opgave van het gemeentelijke team. En gaven een blik in de cultuuromslag die hun organisatie had doorgemaakt. Het succes in de buitenwereld begint bij jezelf, vertelde de directeur met bezieling. Hoe leer je luisteren zonder vooringenomenheid? Als je verbaal begaafd bent, hoe leer je dan te luisteren in plaats van voortdurend te zenden en te overtuigen? En hoe blijf je trouw aan je voornemens als je dag wordt gestuurd door je overvolle agenda, vol met gesprekafspraken met steeds andere mensen, met andere wensen en problemen? Het antwoord van de directeur was verrassend in al zijn eenvoud.

Tussen de gesprekken door even naar de wc gaan. Het schuifje op “bezet” draaien. En stilstaan bij het komende gesprek. Jezelf even herinneren aan je voornemens: vragen stellen in plaats van oordelen, luisteren in plaats van spreken. Niet meer, en niet minder.
Reageer.

AnderAdvies consultancy / coaching / mediation | 06 51964842 | frans.romkes@anderadvies.nl